Ons onderwijs

Op De Rietkraag leren kinderen niet alleen over vakken zoals rekenen en aardrijkskunde, maar vooral veel over zichzelf. Wat vind ik leuk en belangrijk? Wie ben ik en wat kan ik? We helpen kinderen groeien op veel verschillende gebieden door hen veel te laten onderzoeken en beleven. Dat kan tijdens een kringactiviteit of specifieke activiteit zijn, maar het gebeurt ook op allerlei willekeurige plekken binnen en buiten de school. Leren gaat niet alleen om het eindresultaat, maar vooral om het leerproces. Dat begeleiden we met aandacht voor iedere leerling persoonlijk. 
 

Bewegend leren

Leren met je lichaam is leuk, gezond én helpt om beter te leren. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat je beter leert wanneer je beweegt. Het helpt om informatie beter te onthouden en zorgt voor een betere concentratie. Op De Rietkraag zetten we bewegen en lichaamsgevoel bewust in om kinderen effectiever en duurzamer te laten leren. Bovendien zorgt het voor veel plezier bij kinderen. We gebruiken bij onze lesdoelen werkvormen waardoor kinderen in beweging komen. Bijvoorbeeld leren klokkijken door - liggend op de grond - zelf de wijzers van de klok te zijn. En je kunt een dictee binnen aan een tafel maken, maar ook rennend buiten! 
 

Trots op talent

Om kinderen te helpen hun talenten te ontdekken werken we op De Rietkraag met onderwijsprogramma IPC (International Primary Curriculum). Doordat kinderen zich verwonderen over de thema’s van IPC en aangezet worden om zelf actief na te denken, te proberen en te beleven, werken ze aan vaardigheden, kennis en inzicht. Bij IPC-opdrachten is er niet één goede oplossing. Kinderen bepalen voor een deel zélf hoe ze een opdracht uitvoeren en hoe hun eindproduct eruit ziet. Reflectie is een belangrijk onderdeel van IPC. Door terug te kijken naar wat goed ging en beter kan, betrekken we kinderen bij hun eigen leergroei. We leren ze ook om vervolgens uit te dragen waar ze goed in zijn en succes te vieren. Het geeft zelfvertrouwen dat je een talent hebt dat je kunt inzetten op school!

Lees hier meer over IPC 
 

Betekenisvol leren

Kinderen leren op De Rietkraag niet alleen uit boekjes, maar vooral in de échte wereld. Door spelenderwijs, onderzoekend en ontdekkend leren krijgt lesstof meer betekenis. Betekenisvol onderwijs noemen we dat. De kinderen gaan op pad, werken samen aan een project en leren kritisch nadenken. Als we het over sterrenstelsel hebben, doen we dat bijvoorbeeld niet in een klaslokaal, maar bij de sterrenwacht. Ook zetten we de deuren van onze school regelmatig open voor gastsprekers of gaan we op excursie. 
 

Verschillend, maar samen

We vinden het belangrijk om aandacht te hebben voor de verschillen tussen kinderen. Niet om te vergelijken, maar juist om uit te gaan van ieders eigen talenten. We staan regelmatig stil bij het niveau van ieder kind. Is een kind al verder in begrijpend lezen dan zijn klasgenootjes? Dan sluit hij aan bij kinderen met hetzelfde niveau. Andersom werkt dat natuurlijk ook. Lukt een rekenonderdeel zoals ‘tafels’ nog niet goed? Samen met de kinderen die ook moeite hebben met de tafels, krijgt een kind dan extra instructie. Zo leren kinderen waar mogelijk op hun eigen niveau. 

Op De Rietkraag leren we van en met elkaar en creëren we bewust ontmoetingen tussen de verschillende jaargroepen. Zo zetten we regelmatig de wanden van de lokalen open om één groot leerplein te creëren voor IPC en zoeken we elkaar op bij vieringen. Op het leerplein in het hart van de school kunnen kinderen alleen werken, samenwerken en kinderen uit andere groepen ontmoeten.