Samen

Onderwijs maken we samen. Met leerkrachten, kinderen en ouders/verzorgers. 

Samen met kinderen

We nemen de mening en ideeën van kinderen serieus. Kinderen worden gehoord, betrokken en krijgen een stem. Dat doen we bijvoorbeeld via de leerlingenraad. Iedere maand komt de leerlingenraad – met daarin kinderen uit elke groep - bijeen om mee te denken en praten over veranderingen op school. De kinderen uit de raad nemen de ideeën en vragen van hun eigen klas mee als bespreekpunten. Onderwerpen die besproken worden zijn bijvoorbeeld de vernieuwing van het schoolplein en het scheiden van afval op school. 

Samen met ouders/verzorgers

Als ouder/verzorger ken je jouw kind als geen ander. We hechten daarom veel waarde aan goed contact. Zo ben je altijd welkom op school voor een gesprek over je kind. Dat kan ’s ochtends kort even bij het wegbrengen, maar ook langer na schooltijd. Omdat we het belangrijk vinden dat je als ouder/verzorger gevoel houdt bij wat je kind op school ziet en doet, nodigen we je vier keer per jaar uit voor een kind-ouder gesprek. Tijdens dit gesprek staan we stil bij de ontwikkeling van je kind. We vinden het belangrijk om van kinderen te horen wie ze zijn, wat ze leuk vinden en wat ze willen leren. Kinderen hebben daarom de regie in het gesprek en vertellen waar ze mee bezig zijn geweest en waar ze trots op zijn. Ze reflecteren in het kind-oudergesprek op hun eigen ontwikkeling. 

Bij de start van het schooljaar is er een ouderavond en via ons ouderportaal Klasbord delen we regelmatig zaken die binnen de groep van je kind spelen. Je bekijkt er foto’s en leest er verhalen over activiteiten. Ook oproepen voor hulpouders/verzorgers gaan via Klasbord. Eens per maand ontvang je via Klasbord ook nog de oudernieuwsbrief. Gedurende het schooljaar nodigen we je regelmatig uit voor activiteiten op school. Denk aan de afsluiting van IPC-projecten, een podium vol talent, Sinterklaas en kerst.

We stellen het op prijs als ouders willen meewerken op school. Zo zijn er ouders actief op allerlei terreinen. Bijvoorbeeld in de ouderraad, het meedenken en helpen bij de inrichting van het schoolplein of als hulpouder bij activiteiten op school.